<span id="mtzhv"></span>
 • <span id="mtzhv"><sup id="mtzhv"></sup></span>

  您當前所在位置:小學 >

  新課標人教版六年級語文下冊第三單元復習題

  編輯:donghk

  2019-05-07 14:57:43

  本篇文章為同學們整理了新課標人教版六年級語文下冊第三單元復習題,本套試題共分三個部分,包括:看拼音寫詞語、默寫、根據課文內容填空,下面就一起來練習吧。

  一、看拼音寫詞語:

    shu ji   han hu   jian rui   chou ti     kong bu    cu bao    mo gui  fei pang   cui shi yuan

  (     )( )(         )(         )(            )(   )( )(    )(                )

    fei tu     ju liu    wo tou   bo xu   cing wang      jie jiu    ai si    can bao     ku xing

  (      )(      )(        )(      )(               )(       )(    )(           )(  )

    Jing bing     jian zheng    si de qi suo   zhong yu qi suo  qing yu hong mao    luan peng peng

  (             )(                )(                )(                      )(                           )(                         ) 

  二、默寫:囚歌 (寫在反面)

  ___________________________________

  ___________________________________

  ___________________________________

  ___________________________________

  ___________________________________

  ___________________________________

  三、根據課文內容填空:

  1、《北京的春節》詳細描寫了過春節的三次高潮_______________________________________

  _____________________________________________________________________

  _____________________________________________________________________ 。

  2、本文按______的順序對________________三部分寫的詳細,其它的部分寫的簡略這樣寫的好處是_________________________________。

  3、《藏戲》開頭運用了___________它的作用是______________________________________。文章還用了_________________是結構形式。

  4《各具特色的民居》是一篇_____________作者用_____________________________________等方法介紹了____________和_____________。

  5、《和田的維吾爾》運用了_______的寫法。作用是__________________還用了_____________的寫法。文章出現的修辭方法有____________________________。

  標簽:

  ● 相關推薦更多>>
  ◇ 熱點關注
  ○ 各省小學熱訊
  琪琪see色原网色原网站